Kompetanse


RTB har sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

godkjentmerke 70 px.jpgSentral godkjenning er et krav til alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Tiltaksklasse 1:
  • Utførelse av Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2:
  • Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
  • Utførelse av Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 3:

  • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner

RTB er godkjent av StartBANK

Byggenæringens Landsforening (BNL) etablerte et felles leverandørregister for bygge- og
anleggsnæringen kalt StartBANK. Formålet med registeret er å bidra til at aktørene skal
konkurrere på samme vilkår samt oppnå en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling
av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av en på forhånd fastlagt objektiv
godkjenningskriterie. Dette gjør det enklere for næringen å sikre at kontrakter inngås
med seriøse bedrifter.

RTB er medlem av VBLLogo_VBL.gif

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund VBL er en sterk og aktiv bransjeforening.
Forbund som ivaretar medlemmenes interesser mot markedet. Å være medlem i en
bransjeforening som VBL er en forutsetning for stadig vekst samt faglig og økonomisk utvikling.
VBL er Norges ledende bransjeorganisasjon innen ventilasjon- og blikkenslagerarbeid.


RTB er en av medlemmene i Hedmark og Oppland Kobber-og blikkenslagerlaug

RTB er medlem av det lokale blikkenslagerlauget for de to fylkene rundt
Mjøsa. Lauget ivaretar medlemmenes interesser. Medlemsbedriftene tar inn lærlinger hele
året. Alle lærlinger er tilsluttet vårt opplæringskontor som sørger for at de får den opplæringen
de skal ha. Gå inn på opplæringskontoret sine sider for å se hvordan det er å være lærling
hos oss.


Lobas

Vi har kvalifiserte ansatte som monterer taksikringsutstyr og garasjeporter fra Lobas.RTB

Kildalsvingen 5
2830 RAUFOSS

Telefon:
61 19 12 50


Åpningstider

Hverdager:
07:00 - 17:00
Lørdag:
09:00 - 13:00

Mestermerket 70 px.jpg godkjentmerke 70 px.jpg