Ventilasjonsservice

Vi kan gi en vurdering av tilstanden på ditt anlegg og tilby løsninger for; • Drift • Vedlikehold • Rengjøring • Oppgradering • Ombygging

Service

VENTILASJONSRENGJØRING - REHABILITERING - SERVICE

Kontaktperson:

ODD KENNETH HAUGLI
Telefon: 905 86 019


VENTILASJONSRENGJØRING


Luftforurensninger er alt som finnes i luften i tillegg til det som karakteriserer frisk luft. Noen luftforurensninger er helt uskyldige og uskadelige, andre kan være mer eller mindre skadelig under ulike forhold og for ulike individer.


Luftforurensninger omfatter:

  • støv
  • kjemiske stoffer
  • som gass
  • fukt
  • mikroorganismer
  • muggsopper
  • bakterier
  • alger
  • radon

VENTILASJONSRENGJØRING

Vi har ansatte og utstyr fra GOLLUM som kan rense ditt anlegg
Vi kan gi en tilstandsrapport og et uforbindtlig tilbud

Gjennom jevnlig rengjøring kan INNEKLIMAET opprettholdes
Rengjøring av kanalnett i kontorlandskap med GOLLUM utstyr og RTB ansatte.

Gollum rengjøringssystem

Klikk her for å se brosjyre