HMS
Helse - Miljø - Sikkerhet

RTB er en bedrift med flere faglærte arbeidere.

Bedriften har satt seg fore å arbeide for å opprette et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet. HMS er et av våre hovedfokuser på enhver jobb.

  • Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader.
  • Vi vil arbeide for å skape trivsel på arbeidsplassen.
  • Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø.
  • Våre produkter og tjenester skal være sikre for dem som kjøper dem.
  • Vi vil sikre at våre målsetninger oppnås ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi i vår bedrift.
  • Vår virksomhet skal med bakgrunn i de regler som gjelder, arbeide systematisk i hele organisasjonen for at alt som foretas skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk.