Ventilasjonsmontasje


RTB monterer ventilasjonsanlegg for prosjekterende firma i Østlandsområdet. RTB produserer detaljer og forhandler Spiro. Se produkter fra Swegon Spiro

Ventilasjon

Et ventilasjonsanlegg skal gi et bra innemiljø. Da må brukt og forurenset luft erstattes med ren friskluft, uten at forurensning fra ute- og innemiljøet kommer inn i ventilasjonsanlegget. For at dette skal skje må ventilasjonsanlegget prosjektes, monteres og vedlikeholdes av fagfolk.

Et ventilasjonsanlegg skal sikre en effektiv filtrering av luften. For at dette skal skje, og at ventilasjonsanlegget ikke skal tilføre egen forurensning til tilluften må ventilasjonsanlegget ha riktig og regelmessig rengjøring og vedlikehold. Filtre må kontrolleres og skiftes med jevne mellomrom, det er anbefalt å bytte filter etter omlag 6 måneder, ved mye forurensning må hyppigere filterskift påregnes.

Filter må byttes selv om trykkfallet over filteret ikke tilsier dette. Dersom filterne blir våte bør de også skiftes, dette for å unngå bakterie- og muggvekst. Anlegget bør også gjevnlig kontrolleres for renhet, og rengjøres ved behov. Se vår serviceavdeling for dette området.

Vi i ventiløasjonsavdelingen kan tilby en effektiv ventilasjon:

  • bedre innemiljø
  • lavere sykefravær
  • fleksibilitet
  • energibesparende
  • økt lønnsomhet

Vi kan gi en vurdering av tilstanden på ditt anlegg og tilby løsninger for;
• Drift • Vedlikehold • Rengjøring • Oppgradering • Ombygging

  • bedre innemiljø
  • lavere sykefravær
  • fleksibilitet
  • energibesparende
  • økt lønnsomhet