Kompetanse

  • Utførelse av Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner
  • Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
  • Utførelse av Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 3:

  • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner

RTB er godkjent av StartBANK

Byggenæringens Landsforening (BNL) etablerte et felles leverandørregister for bygge- og
anleggsnæringen kalt StartBANK. Formålet med registeret er å bidra til at aktørene skal
konkurrere på samme vilkår samt oppnå en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling
av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av en på forhånd fastlagt objektiv
godkjenningskriterie. Dette gjør det enklere for næringen å sikre at kontrakter inngås
med seriøse bedrifter.

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund VBL er en sterk og aktiv bransjeforening.
Forbund som ivaretar medlemmenes interesser mot markedet. Å være medlem i en
bransjeforening som VBL er en forutsetning for stadig vekst samt faglig og økonomisk utvikling.
VBL er Norges ledende bransjeorganisasjon innen ventilasjon- og blikkenslagerarbeid.


RTB er en av medlemmene i Hedmark og Oppland Kobber-og blikkenslagerlaug

Lobas

Vi har kvalifiserte ansatte som monterer taksikringsutstyr og garasjeporter fra Lobas.

RTB har sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Tiltaksklasse 1:

  • Utførelse av Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner


Tiltaksklasse 2:

  • Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
  • Utførelse av Taktekkingsarbeid
  • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner

RTB er medlem av VBL